DUNAPP │ Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

 

1. Szervező

1.1 Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő nyereményjáték – a továbbiakban: „Játék” -szervezője a DunApp applikáció üzemeltetője, a Balaton Charter Kft. (2015 Szigetmonostor, Szentendrei u. 1.).

2. A Játékos

2.1. A Szervező által meghirdetett Játékban minden természetes személy részt vehet (továbbiakban: Játékos).

2.2. A játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és azok közvetlen hozzátartozói.

2.3. A Játékban csak 18 éven felüli magánszemélyek vehetnek részt.

2.4. A Játékos a Játékban való részvételével kifejezetten elismeri, hogy tisztában van a Szervező által meghatározott szolgáltatási feltételekkel, melyet a Szervező honlapján (https://dunapp.hu/), valamint az iOS és Android okostelefonokra díjmentesen letölthető DunApp mobilapplikációban megismert és tudomásul vett.

3. A játék mechanizmusa

3.1. A Szervező a Játékot a Játékos részére a Szervező által üzemeltetett Facebook oldalán keresztül hirdeti meg.

3.2. A Játék 2023. február 20. 08.00 órától 2023. február 26. 24.00 óráig tart.

3.3. A Szervező Játékot hirdet mindazon Játékosok között, akik a Szervező által ebben az időszakban (2023. február 20. 08.00 órától 2023. február 26. 24.00 óráig) előfizetnek az iOS és Android okostelefonokra egyaránt díjmentesen letölthető DUNAPP mobilapplikáció PRÉMIUM csomagjára. A Játék nyertese sorsolás útján kerül meghatározásra.

3.4. A Játékban részt vesz mindenki, aki újonnan tölti le és fizet elő a PRÉMIUM csomagra, mind pedig az, aki korábban letöltötte már az applikációt, de a fent meghatározott időszakban fizet elő a PRÉMIUM csomagra.

A LETÖLTÉS ÉS ELŐFIZETÉS MÓDJA

(a letöltés és az applikáció használata a felhasználók részére díjmentes):

– LETÖLTÉS iOS-re • https://apps.apple.com/hu/app/dunapp/id1509306901?l=hu

– LETÖLTÉS Androidra • https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.bitroll.dunapp

  • Töltsd le okostelefonodra a DunApp mobilapplikációt.
  • A bal felső sarokban klikkelj az úgynevezett „Hamburger Menü” ikonra (jele: 3 egymás alatt elhelyezkedő vízszintes vonal).
  • Klikkelj az „Előfizetés” gombra.
  • Válaszd a PRÉMIUM csomagot.
  • Online bankkártyás fizetéssel vásárold meg/fizess elő a PRÉMIUM csomagra.

3.4. A nyeremény: A Szervező összesen 1 db, 60 perces hajózást biztosít a nyertes részére a Dunán (a Marina-parttól a Nemzeti Színházig vagy Szentendréig a nyertes választása szerint), összesen 5 fő részére egy előre meghatározott és egyeztetett időpontban. A nyereményt csak egy Játékos nyerheti meg. A Nyeremény felhasználásának érvényessége: 2023. JÚLIUS 31.

A felhasználás időpontja előzetes egyeztetéshez kötött, melyet Játékos megtehet a Szervező hivatalos weboldalán keresztül. (https://wiking.hu/kapcsolatok/, illetve a +36 20 974 5952 telefonszámon.). A nyeremény készpénzre nem váltható át és nem átruházható. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy az élményhajózást a saját maga által választott hajón biztosítsa a Nyertes részére.

3.5. A sorsolás: A sorsolás a Szervező hivatalos helyiségében történik a Játék lezárását követő 10 napon belül.

3.6. A Szervező a nyereménysorsoláson összesen egy Nyertest és egy pótnyertest húz ki. A pótnyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha a Nyertes Játékos nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy a sorsolás után a Játékos a regisztráció során megadott email címre küldött üzenet formájában történő értesítésre 2 (kettő) napon belül nem válaszol.

3.7. A PRÉMIUM csomag díja: 6 990 Ft/év.

3.8. A PRÉMIUM csomagra kizárólag online bankkártyás fizetéssel van lehetőség.

4. A Játék időtartama

4.1 A Játék kezdő időpontja: 2023. február 20. 08:00 óra

4.2 A Játék záró időpontja: 2023. február 26. 24:00 óra

5. Eredményhirdetés

5.1 A Játék eredményhirdetése: a Játék lezárását követően, legkésőbb 2023. március 8. 18.00

6. A Nyertes

6.1. Az a magánszemély, aki eleget tett a Játékszabályzat 3.) pontjában meghatározott feltételeknek.

6.2. Nyertes kötelezettséget vállal arra, hogy a Nyeremény igénybevételéhez eleget tesz jelen Játékszabályzat 3.) pontjában foglaltaknak és a Nyeremény igénybevételéhez szükséges kötelezettségének. Amennyiben Nyertes ennek nem tesz eleget, úgy Szervező jogosult újabb Nyertes kihirdetésére.

6.3. A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható.

7. A Nyeremény átvételének feltételei

A Nyertest a sorsolást követő 10 (tíz) munkanapon belül a Szervező Játékost a regisztráció során megadott e-mail címre küldött üzenetben tájékoztatja a nyertesség tényéről, és ott kéri fel Nyertest, hogy telefonon vagy e-mailen vegye fel Szervezővel a kapcsolatot. A sorsolás alkalmával egy nyertes és egy pótnyertes kerül meghatározásra. Abban az esetben, ha a Nyertes 2 (kettő) munkanapon belül nem veszi fel Szervezővel a kapcsolatot, vagy lemond a nyereményről, úgy pótnyertes kerül beállításra. A pótnyertes a sorsolás sorrendjében válik jogosulttá a nyereményre.

8. Adatkezelés

8.1. A Szervező jelen részvételi- és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait. Az adatkezelési szabályzatról bővebb tájékoztatást Szervező weboldalán nyújt.

8.2. A Játékos téves adatszolgáltatásából (hibás e-mail cím, név elírása stb.) eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

8.3. Szervező a Játékos személyes adatait meghatározott célból a Játékos önkéntesen adott hozzájárulása alapján kezeli. A Játékban történő részvétellel Játékos kifejezetten hozzájárul meghatározott személyes adatainak kezeléséhez.

8.4. A promócióban résztvevő személy (Játékos) az általa közölt tartalom feltöltésével elismeri és elfogadja, hogy a promóció során történő adatkezelés célját megértette. Amennyiben az adott felhasználó (Játékos) a nyertesek táborába esik, úgy a nyeremény átvételének feltétele a lakcímének, esetlegesen telefonszámának a Szervező részére való rendelkezésére bocsátása.

8.5. Játékos személyes adatait a Szervező harmadik személyeknek nem adja tovább. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben foglaltaknak megfelelően kezeli.

8.6. Játékos a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy abban az esetben, ha Nyertes lesz, akkor az Adatkezelő a Nyertes Játékos nevét nyilvánosságra hozhatja a Szervező hivatalos Facebook oldalán.

8.7. Játékos kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a Játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A Játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben Nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a Játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.

8.8. Játékos tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését és feldolgozását a Szervező végzi.

8.9. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő e-mail címen: marketing@wiking.hu. A Játékos ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is.

9. Kizárás

9.1. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; a Szervező megbízásából a Játék előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

9.2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár a Játék időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy megszüntesse.

9.3. A Játékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a https://dunapp.hu/

oldalon, illetve az info@dunapp.hu e-mail címre küldött megkeresésre válasz e-mailben nyújt Szervező felvilágosítást. A promócióban való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat és Adatvédelmi nyilatkozat automatikus elfogadását jelenti.

9.4. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

9.5. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden Felhasználói tartalom közlését megtagadja, a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az általa kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból.

10. Felelősség kizárása

10.1. A promóció szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a promócióhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítését.

10.2. Amennyiben a Játékos jogosulatlanul nevez bármilyen tartalmat, a Szervező kizárja a promócióból. Szervező, illetve a Szervező megbízottja nem vállal semmilyen felelősséget a jogosulatlanul nevezett tartalmakért, tévesen megadott adatokért.

10.3. A promóció szervezésében résztvevő cégek, valamint azok vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

10.4. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálja. A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

10.5. A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért.

10.6. A Játékosok a Játékban való részvételükkel a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

Budapest, 2023. február 20.
DunApp │ Balaton Charter Kft.
Szervező